- सत्य बटाला

सत्य बटाला रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिकामा र स्वास्थ्यको लागि सक्षम प्रणालीको आयोजनामा नगरपालिकाका मा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा सामाजिक परिक्षण गरिने स्वास्थ्यका लागि सक्षम प्रणाली अधिकृत चन्द्रमणी वाग्लेले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरु स्वास्थ्य सम्बन्धि सामुदायिक क्रियाकलापहरुका बारेमा समुदायलाई जानकारी गराइ पार्दसिता कायम गर्ने, आमनागरिक ( महिला, अतिबिपन्न्न पिछडिएका एवम बन्चित समुदायसमेत ) को प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागीताका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्रती उनिहरुको अधिकार, जिम्मेवारी र अपनत्वको भावना विकास गर्ने उदेश्य का साथ स्वास्थ्य संस्थामा सामाजिक परिक्षण गरिएको अधिकृत वाग्लेले बताए ।

नगरपालिका अन्तर्गत तीन स्वास्थ्य चौकिहरुमा उपलब्ध र स्वास्थ्य चौकिको मुल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट मध्यम स्तर र सुधार गर्नुपर्ने निम्न तीन स्वास्थ्य चौकी छनोट गरि २०७८ साल पुष १३ गतेदेखि मिति २०७८ पैष १८ गते सम्मा सामाजिक परिक्षण गरिने बताएको छ ।

पहिलो चरणमा डाँडागाउँ स्वास्थ्य चौकिमा यहि पुष १३ गोतामकोट स्वास्थ्य चौकिमा पुष १४ गते र घेत्म स्वास्थ्य चौकिमा यहि पुष १५ गते सामाजिक परिक्षण गरिने र तीन वटै स्वास्थ्य संस्थाको पुष १६ गते आम सभा गरिने अधिकृत वाग्लेले बताए । अन्य स्वास्थ्य चौकी र नगर अस्पतालमा दोस्रो चरणमा सामाजिक परिक्षण गरिने अधिकृत वाग्ले ले जानकारी दिए

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार