- सत्य बटाला

सत्य बटाला रुकुम पश्चिम आठबिसकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष देव बहादुर यरिले आफू निर्वाचित भए एता आफ्नो वडामा बिकास निर्माणका योजना १२० भन्दा बढी ल्याएको बताएका छन । आफू वडा अध्यक्ष भए लगतै २५ हजारका योजना देखि सुरु गरेको अहिले सम्मा करोडौं बजेटका योजना ल्याएको दावी गर्नुभएको छ ।

शिक्षामा :
१,सिस्ने हिमाल माध्यामिक बिध्यालय स्थापना
२,सिस्ने हिमाल माध्यमिक बिध्यालयमा जग्गा खरिद
३,नवीन आधारभुत बिध्यालयमा शौचालय निर्माण
४,नवीन आधारभुत बिध्यालयमा कक्षाकोठा व्यवस्थापन
५,नवीन आधारभुत बिध्यालयमा सोलार व्यवस्थापन
६,नवीन आधारभुत बिध्यालयमा कम्पुटर व्यवस्थापन
७,दलित बस्तीमा बालबिकास स्थापना, शौचालय निर्माण
८,नवीन आधारभुतमा फर्निचर तथा घेरबार व्यवस्थापन
९,बालबिकाशमा सामाग्री तथा घेरबार व्यवस्थापन
१०,नवीन आधारभुत बिध्यालयमा घेरबार व्यवस्थापन
११,नवीन आधारभूत बिध्यालयमा खानेपाली व्यवस्थापन
१२,सिस्ने हिमाल माध्यमिक बिद्यालयमा फिल्ड निर्माण
१३,सिस्ने हिमाल माध्यामिक बिद्यालयमा शौचालय निर्माण
१४,सिस्ने हिमाल माध्यमिक बिद्यालयमा टहरा निर्माण
१५,सरस्वती आधारभुत बिद्यालय स्यालामा भवन मर्मत
१६,सरस्वती आधारभुत बिद्यालयमा घेरबार निर्माण
१७, सरस्वती आधारभुत बिद्यालयमा शौचालय निर्माण
१८,सरस्वती आधारभुत बिद्यालयमा कम्युटर ब्यवस्थापन
१९,सरस्वती आधर्भुत बिद्यालयमा फिल्ड निर्माण
२०,सरस्वती आधारभुत बिध्यालयमा खाजाघर निर्माण
२१,सरस्वती आधारभुत बिद्यालयमा खानेपानी व्यवस्थापन
२२,सरस्वती आधाभुत बिद्यालयमा कक्षाकोठा ब्यवस्थापन
शिक्षामा क्षेत्रमा करिब १ करोड बराबरका योजना वडामा ल्याएको बताउदै आफू निर्बाचित भए यता शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरेको बताउनुभयो ।
स्वास्थमा :
१, बर्थीङ सेन्टर स्थापना
२, बर्थीङ सेन्टर भवन निर्माण
३, स्वास्थ चौकी तथा बर्थीङ सेन्टर घेरबार निर्माण
४, स्वास्थ्य चौकिमा सौचालय निर्माण
५, स्वास्थ्य चौकिमा खानेपानी व्यवस्थापन
६, स्वास्थ्य चौकिमा भवन निर्माण
७, स्वास्थ्य चौकिमा फर्निचर व्यवस्थापन
८, बर्थीङ सेन्टरमा स्वास्थ्य सामाग्री व्यवस्थापन
९, स्वास्थ्य चौकिमा सोलार व्यवस्थापन
१०,पहाडा सहरी स्वास्थ्य इकाई स्थापन
११,सहरी स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण
१२,सहरी स्वास्थ्य इकाईमा सौचालय निर्माण
१३,सहरी स्वास्थ्य इकाईमा खानेपानी निर्माण
१४,सहरी स्वास्थ चौकिमा फर्निचर व्यवस्थापन
स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब १ करोड ५० लाख बराबरको बजेट वडमा ल्याइ स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेरेको वडा अध्यक्ष यरिले बताए ।

खानेपानी :
१, स्याला एक घर एक धारा खानेपानी योजना संन्चालन
२, पहाडा एक घर एक धारा खानेपानी योजना संन्चालन
३, साझेबगर खानेपानी निर्माण
४, राम्क खानेपानी निर्माण
५, मनका चौर खानेपानी निर्माण
६, सिनचौर खानेपानी निर्माण
७, गुफ्फा धारा खानेपानी निर्माण
८, पहाडा माथी गाउँ खानेपानी निर्माण
९, काँडेदह खानेपानी योजना निर्माण
१०, विटाबान्ने खानेपानी योजना निर्माण
११, तिरे धारा खानेपानी योजना निर्माण
१२, पारिखोली खानेपानी योजना निर्माण
१३, डाभा भन्यास खानेपानी योजना निर्माण
१४, चारी खाल्ने खानेपानी निर्माण
१५, ताजिला खानेपानी योजना निर्माण
१६, सौरिखाली खानेपानी योजना निर्माण
१७, सौरिखाली खानेपानी योजना निर्माण
१८, चनौटी गैरा मुल संरक्षण
१९, सार्बजनिक धारा १० वटा निर्माण
एक घर एक धारा बनाउने परिकल्पना गरि खानेपानीमा निर्माण तथा व्यवस्थापनमा करिब ३ करोड बराबरको योजना वडामा ल्याइ विकास गरे छु अध्यक्ष यरि

सिचाइमा :
१, काँडादह सिचाइ निर्माण पन्च बर्से योजना काम हुँदै २,स्याला माथी गाउँ सिचाइ निर्माण पन्च बर्से योजना काम हुँदै सिचाइमा करिब ५० लाख बराबरको योजना ल्याइ विकास गरेका छौ ।

यातायात :
१, खारा स्याला सडक निर्माण
२, खदी स्याला सडक निर्माण
यातायातमा करिब ३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको अझै निर्माण कार्य जारि रहेको अध्यक्षले बताउनुभयो ।

पुल निर्माण :
१,साझेबगर झोलङगे पुल निर्माण
२,साइकुमारी ड्रस विरिज पुल निर्माण

काठेपुल निर्माण :
१, जङगल खोला काठेपुल निर्माण
२, मालङ खोला काठेपुल निर्माण
झोलङगे पुल तथा काठेपुल मा करिब ८० लाख बराबर योजना ल्याइ निर्माण गरेको छु ।

लक्षित बर्ग तर्फ :
१, पहाडा महिला भवन तथा शौचालय निर्माण
२,महाडा महिला भवनमा फर्निचर व्यवस्थापन
३, स्याल माथिगाउ महिला भवन निर्माण
४, स्याला माथिगाउ महिला भवनमा शौचालय तथा खानेपानी

व्यवस्थापन
५, उक्त भवनमा फर्निचर व्यवस्थापन
६, स्याला तलिगाउँमा महिला भवन निर्माण
लक्षित बर्ग तर्फ करिब ४० लाख बराबरको योजना ल्याएको छु ।

खेलकुद तर्फ :
१, साझेबगर खेलकुद मैदान निर्माण
२, पहाडा खेलकुद मैदान निर्माण
खेल क्षेत्रलाई बिकास गर्न को लागि करिब १० लाख बराबर बजेट खर्च गरि खेलमैदान निर्माण हुँ । कृषि क्षेत्रमा : यस वडा नगरपालिकाको भौगोलिक विकटत्ता भएको कारणले गर्दा बहिर बाट खाद्यान्न सामाग्री निर्यात गर्न निकै समस्या पर्ने भएको ले आफ्नो वडामा फलफूल तथा कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरि वडालाइ आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यका साथ आफुले धेरै प्रयास गरेको छु ।
१, किविका बिरुवा वितरण
२, टर्की ओखरका बिरुवा वितरण
३, स्याउका बिरुवा वितरण
४, विभिन्न तरकारीका बिउ बिजन वितरण
६, किविका लागि फलामका पोल वितरण तथा सिचाइका लागि पाइप वितरण
७, स्याउको नसरी स्थापना तथा स्याउ चिस्यान घर निर्माण
८, खानेपानी इन्टेक निर्माण
उक्त कृषि क्षेत्रको लागि करिब १ करोड बराबर योजना वडामा आए छ ।

पर्यटन तथा धार्मिक :
१, सिस्ने हिमाल काखमा करिव १ करोडमा साइकुमारी मन्दिर निर्माण
२, पहाडा चर्च भवन घेरबार निर्माण
३, स्याला चर्च भवन छाना तथा खानेपानी व्यवस्थापन
पर्यटन तथा धार्मिक क्षेत्रमा बिकास गरि पर्यटनकिय प्रबर्द्धन गरि बिकास गर्ने उदेश्यका साथ करिब १ करोड ५० लाख बराबर खर्च गरेर धार्मिक तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेको छु ।

घोरेटो वाटो निर्माण :
१,पहाडा वाटो सोलिङ निर्माण
२, स्याला वाटो सोलिङ निर्माण
३, साझेवगर लिलाधारा घोरेटो वाटो निर्माण
४, वेरतङ खोला देखि विटेवान्ने घोरेटो वाटो निर्माण
५, तिल्की चौर देखि थुम सम्मा घोरेटो वाटो निर्माण
६, तिल्कि चौर देखि झरिम बन सम्मा घोरेटो वाटो निर्माण
७, घाँटी खोला देखि सनौती गैरा घोरेटो वाटो निर्माण
८, स्याला तलिगाउँ देखि पुल नेटा सम्मा घोरेटो बाटो निर्माण
९, सिन्चौर देखि पहाडा घोरेटो बाटो निर्माण
१०,पहाडा माथिगाउ घोरेटो बाटो निर्माण
११, खन्ने भिर घोरेटो बाटो निर्माण
१३,काँडा दह घोरेटो माटो निर्माण
१४, साझेवगर देखि राम्क सम्मा घोरेटो बाटो निर्माण
भौगलिक बिकत्ता भएको हुदा गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउन केहि समय लाग्ने भएकोले सहज रुपमा मेलापात गर्ने घोडा खर्चर हिडाल्न सहज बनाउने उदेश्यले सँगुरा बाटाहरुलाइ ब्यवस्थित गरि घोरेटो बाटाहरु निर्माण गरिएको हो । करिब ५० लाख बराबर खर्च गरेर घोरेटो बाटाहरु निर्माण गरेको अध्यक्ष यरिले जानकारी दिनुभयो ।

विपन्न वर्ग तर्फ :
१, विपन्न दलित परिवार्लाइ २ वटा जनता आभास निर्माण
२, १३ वटा खरका छाना हटाइ टिन छाना व्यवस्था
३, विपन्न वर्गका ३१ घर परिवार्लाइ वडा मार्फत ५ हजार शेर

व्यवस्थापन
४, सविको गाउँ विकास समितिको भवन घेरवार निर्माण
५, वडामा करिव ९ हजार कुन्टल चालम धुवानी व्यवस्थापन
विपन्न वर्ग तर्फ करिब २० लाख बराबर बजेट ल्याइ खर्च गरेको छु ।

आर्थिक वर्ष २०७८/ ०७९ का योजनाहरु :
१, सिस्ने हिमाल मा. बि. शाझेबगरमा ८ कोठे पक्की भवन २,सरस्वती आधारभुत बिध्यालय स्याला ८ कोठे पक्की भवन
३,खारा वग्ले सडक निर्माण
४,साझेबगर, पहाडा, काँडेदह सडक निर्माण
५,वडामा केन्द्रलाइन विस्तार
६, स्याला,माथिगाउँ, थुम सडक निर्माण
७,सिस्ने हिमाल मा.बि. साझेबगरमा घेरबार
८,भैयार थान मन्दिर निर्माण
९,पहाडा महिला भवन तथा गाउँघर क्लिनिक घेरबार
१०,वालबिकासव केन्द्र भवन
११,स्याला चर्च घेरबार
१२, काँडा दह सिचाइ पन्च बर्ष योजना कार्य हुँदै
१३,पहडा एक घर एक धारा निर्माण
१४,पहाडा महिला भवन सौचालय निर्माण
१५,स्यला चर्च भवन शौचालय निर्माण
१६,आमा समुह र पिपन्न परिवारलाइ शेर वितरण
१७,स्वास्थ्य चौकी फिल्ड निर्माण
१८,किवि ब्लक व्यवस्थापन
१९,स्याला माथिगाउ महिला भवन घेरबार
२०,नवीन आधारभुत बिध्यालय पहाडा भौतिक सुधार
२१,सिस्ने हिमाल मा.बि.साझेबगरमा फर्निचर व्यवस्थापन
आफ्नो कार्याकालमा वडाको बिकास जनता मुखि योजनाहरु ल्याइ बिकास गरेको अध्यक्ष यरिले बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार